Onderneming En Omgeving Pdf Editor

Onderneming en omgeving pdf editor

Onderneming en omgeving pdf editor

Registreer u op onze website pianofortefestival. Onderneming en omgeving 8e druk is een boek van R. Schondorff uitgegeven bij ThiemeMeulenhoff bv.

Onderneming en omgeving pdf editor

ISBN In Onderneming en omgeving worden de algemene economische verschijnselen gepresenteerd als omgevingsfactoren voor de onderneming. De onderneming en haar participanten de ondernemingsleiding, werknemers, aandeelhouders, banken, leveranciers, afnemers en overheid zijn ingebed in een maatschappelijke context, de omgevingsfactoren. Voorbeelden van die omgevingsfactoren zijn concurrentieverhoudingen, overheidsbeleid, werknemers- en werkgeversorganisaties, het milieu en het buitenland.

Best PDF Editors in 2018 - Which Is The Best PDF Editor?

De auteurs zijn uitgegaan van nauwelijks of geen voorkennis op het gebied van economie, maar komen steeds snel ter zake. Onderneming en omgeving bestaat naast dit theorieboek uit een studiehandleiding met diverse opdrachten en een website. En nog erger: ook voor de omgeving is een reorganisatie vaak verre van aantrekkelijk.

Onderneming en omgeving pdf editor

Onderneming en omgeving eBook Hallo!